Podpora našich projektů od EU

 

EXE SPORT s.r.o. získává na následující projekty finanční podporu od Evropské unie:

1)  TESTOVÁNÍ NOVÉ PRODUKTOVÉ ŘADY FLORBALOVÉ VÝSTROJE
      cílem projektu je testování nově vyvinuté produktové řady výrobků certifikační autoritou v rámci spolupráce VaV projektů společnosti a výzkumnou sférou.

2) PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ - EXE SPORT S.R.O.
      cílem projektu je zajištění ochrany práv průmyslového vlastnictví ve vybraných státech světa. 

3) TESTOVÁNÍ PRODUKTOVÉ ŘADY 2022
cílem projektu je testování a vydání následných měřících zpráv výrobků určených pro novou kolekci 2022.