Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. OBJEDNÁVKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
 4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
 5. CENY, PLATBA, DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ
 6. DODACÍ LHŮTA
 7. DODÁNÍ DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÍHO LISTU
 8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 9. REKLAMACE A ZÁRUKA
 10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost EXE SPORT s.r.o. tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi: EXE SPORT s.r.o. se sídlem Koněvova 1905/167, 130 00 Praha 3, IČ: 01998960, shop@exesport.net, +420 602 770 132, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214329, (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Tyto obchodní podmínky upravují nákup a prodej zboží mezi prodávajícím a kupujícím realizovaný na území České republiky.

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.floorballplayer.net, www.exehockey.net, www.exesport.net a www.exeskating.net (dále jen eshop).

Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálních v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. OBJEDNÁVKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu.

Společnost EXE SPORT s.r.o., provozovatel obchodů FloorballPlayer.net, EXEhockey.net, EXEsport.net a EXEskating.net prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.

3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem (automatický objednávkový systém), o odeslání objednávky budete taktéž informováni e-mailem. 
Pro potvrzení Vás u některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) zkontaktujeme telefonicky.

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to výhradně e-mailem zaslaným na adresu shop@exesport.net.
Při rušení objednávky je nutné uvést její číslo. 

5. CENY, PLATBA, DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. 
Zákazník objednává zboží za ceny uvedené na tomto serveru ve chvíli definitivního potvrzení objednávky. 
Pro kontrolu obdrží zákazník do 24 hodin potvrzující email. 

Jednoduše, rychle a bezpečně zaplatíte díky platebnímu systému PayU. Vaše platba bude na náš účet připsána během pár minut. Tímto způsobem zaplatíte platební kartou přes internet nebo rychlým on-line bankovním převodem.

Jak zaplatíte pomocí platební karty či rychlým bankovním převodem?


 

•  V případě platby kartou budete následně přesměrováni na příslušnou stránku, kde jednoduše vyplníte údaje o platební kartě a následně provedete platbu.
•  V případě platby rychlým on-line bankovním převodem budete přesměrování na příslušnou stránku Vaší banky, kde provedete jednoduše platbu přes internetové bankovnictví.
•  Jakmile proběhne on-line ověření platby, objednávka se považuje za zaplacenou a je postoupena k rychlému vyřízení.
•  Pokud se platba z jakéhokoliv důvodu neuskuteční, budete o tom informováni a můžete znovu zkusit zadat platbu nebo vybrat jinou on-line platbu. 
•  S odesláním objednávky Vám přichází i potvrzovací e-mail. V případě rychlé platby on-line v něm naleznete odkaz, který můžete použít k zaplacení, například když nemáte v době objednávání u sebe platební kartu.

Objednané zboží Vám zašleme přepravní službou: Česká pošta nebo GEIS-ČR - podle Vašeho výběru při objednávce.  
Za tuto službu bude připočteno k celkové ceně zásilky balné a poštovné ve výši:

 

  GEIS-ČR 109,- Kč (vč. DPH)  - při platbě dobírkou
  79,- Kč (vč. DPH)  - při platbě předem
 ČESKÁ POŠTA   145,- Kč (vč. DPH)  - při platbě dobírkou
  115,- Kč (vč. DPH)  - při platbě předem

 Shipping prices to another states in EU   -   Lieferungspreisen in andere Staaten in EU


Při objednávce zboží nad 2.000,- Kč  poštovné a balné ZDARMA.

Pro velkoobchodní zákazníky řešeno ve velkoobchodních podmínkách.

Podmínky přepravy společností Česká pošta, GEIS-ČR:

v případě platby dobírkou probíhá platba za zboží v hotovosti řidiči; řidič Vám vystaví doklad o zaplacení
• při nezastižení Vás bude kontaktovat přepravní firma a dohodne nový termín dodání
• prostřednictvím České pošty zasíláme pouze zboží do celkové hmotnosti 15 kg

Postup při přebírání zásilky:

• zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozen. Pokud obal bude jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou
• v případě, že obal bude v pořádku, zboží zaplaťte a převezměte; upozorňujeme, že podle podmínek dopravce nemůžete zboží před zaplacením a převzetím rozbalit a překontrolovat
• pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně nás kontaktujte; při pozdějším oznámení nemůže být Vaše reklamace kladně vyřízena
 při rozbalování dbejte na to, abyste obal a vnitřní výplně rozbalováním nepoškodili, obal ve vlastním zájmu nevyhazujte a nějakou dobu uschovejte

 

6. DODACÍ LHŮTA

Zboží se snažíme expedovat do 24 hodin od přijetí objednávky (záleží na čase přijetí objednávky).
Dodací lhůta je od 1 do 2 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak (záležitost vybraného přepravce).
V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. 
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

7. DODÁNÍ DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÍHO LISTU

Daňový doklad je zasílán přímo se zásilkou. 
Záruční list výrobce, pokud je výrobcem dodáván, zasíláme potvrzený. 
U zboží, které neobsahuje originální záruční list výrobce, slouží jako záruční list daňový doklad za předpokladu, že obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena:

• kontaktujte nás a dohodněte si způsob vrácení zboží shop@exesport.net,   602 770 132
• zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a musí být odesláno s kopií dokladu o koupi
• náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník
• peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží
• v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. 
V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník právo od smlouvy odstoupit. Kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9. REKLAMACE A ZÁRUKA

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace vyřídíme s Vámi individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit prodávajícímu.
Za vady vzniklé přepravcem neručíme
Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Vzhledem k tomu, že je florbalové vybavení po celou dobu své životnosti používáno na hranici 100% své únosnosti, může toto používání vést k opotřebení, které zkracuje životnost výrobku.
Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.


Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
d) mechanickým poškozením nebo opotřebením
e) živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem . . .)

Postup při reklamaci:

informujte nás o reklamaci telefonicky  602 770 132, e-mailem shop@exesport.net, či písemně
- při reklamaci předložte "daňový doklad" (jeho kopii) jako potvrzení o nákupu zboží
zboží zašlete jako balík (ne na dobírku) na adresu provozovny Jablonec nad Nisou:

EXE SPORT s.r.o.
S.K.Neumanna 3627/3
466 04  Jablonec nad Nisou

o průběhu reklamace se můžete informovat emailem na  
shop@exesport.net
o ukončení a výsledku reklamace budete informováni telefonicky nebo emailem
- reklamaci můžete podat na všech našich prodejnách


Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214329.

 

10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

1.       Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu shop@exesport.net

2.       Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3.       Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4.       U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

5.       Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6.       Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7.       Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8.       V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9.       Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.